Durant tot aquest 2016 destinarem 2€ del valor d’aquest plat en aquest centre educatiu públic que dóna servei a tota la Comarca del Ripollès.

L’escola Ramon Suriñach acull alumn es de 3 a 21 anys que presenten necessitats educatives específiques derivades de disminucions psíquiques i trastorn generalitzat del desenvolupament. L’AMPA de l’escola organitza el casal d’estiu. Necessita molts recursos per tal de tenir monitoratge i les activitats necessàries per cobrir totes les necessitats dels alumnes.