Restaurant El Pont 9 de Camprodon - Croquetes de carbassa amb parmesà

Croquetes de carbassa amb permesà

Croqueta vegetariana, cremosa i suau. La combinació de la carbassa amb el formatge és molt habitual amb cremes o amanides, en forma de croqueta també combina molt bé.